Review: Tornado (DS)

Sven liet de wind eens flink door zijn haar wapperen.

Bij het horen van de naam Tornado verwacht je een spel waarin je zoveel mogelijk schade moet aanrichten als een tornado, of dat je tornado’s moet bestuderen of iets dergelijk. Onze verbazing was dan ook groot toen het een hele andere gameplay bleek te bevatten. In plaats van verwoesten, ga je juist alles redden. Hoe dit gaat, of het leuk is en of het een goed spel is? Sven kroop in de huid van deze tornado’s en raasde door de game heen om zo jullie een review voor te kunnen schotelen.